Aanmelden


Via het formulier hiernaast kunt u zich aanmelden voor Musical.

 

Geef bij Bericht aan dat u zich wilt aanmelden voor Musical.

 

De kosten van dit project bedragen €140,- per persoon.

Wilt u dit bedrag a.u.b. per ommegaande overmaken op rekeningnummer

NL84 ABNA 0565 3181 52 t.n.v. Projectkoor VoQ Zutphen.

Na ontvangst van betaling is uw aanmelding definitief.