Ode aan Willem Wilmink ---na de pauze CARMINA BURANA
Het projectkoor VoQ gaf, met Wendy Roobol(sopraan), Bas Kuijlenburg (bas) en Gevorg Hakobjan(tenor), de broers Stefan en Martijn Blaak(piano)en een slagwerkgroep onder leiding van Jos Glaap, een indrukwekkende vertolking van de Carmina Burana op tekst van Willem Wilmink ten beste. Een jongerenkoor van de Vrije School Zutphen leverde ook een bijdrage. Het talrijke publiek kon de teksten op een groot videoscherm woordelijk volgen. Dit was de eerste keer dat de Carmina in het Nederlands in Zutphen werd uitgevoerd.


ouverture 'Fortuna regeert de wereld'concentratie voor de eerste inzet...alles op zijn eigen wijs..'Zo ellendig'halve zachten, maar ook machten......al mijn vreugden......dat is een mooi geval...Als bij het meisje dan een jongen door het venster is gesprongen......opdat daar de liefde...jou behoor ik......een heerlijk spel begint er dan......wat mij wachten doet is naïviteit...in het binnenst van mijn boezem......is een vuurtje aan...mijn lief...kom gauw.....'t gaat zoals het altijd ging...Applausvoorzitter Ben Wamelink bedankt iedereen......het kinderkoor...een warm appalus voor dirigent Jan Jaap Nuiver ...en de boventiteling is gemaakt door Linda op den Dries